Program Perkalian Matriks secara Looping dengan Python 3.2

#Program perkalian matriks dengan for
print (‘Program perkalian matriks [A]*[B]=[C]’)

from numpy import *
A = array([[1.,2.,3.],
           [1.,3.,1.]]) # A berukuran 2×3
B = array([[1.,4.],
           [3.,5.],
           [3.,2.]]) # B berukuran 3×2
n=2 # jumlah baris matrik A
m=2 # jumlah kolom matrik B
p=3 # jumlah kolom matrik A sekaligus jumlah baris matrik B
C = zeros((n,m))
for i in range(0,n):
    for j in range(0,m):
        for k in range(0,p):
            C[i][j]=C[i][j]+A[i][k]*B[k][j]

print ()
print (‘matriks A’)
print (A)
print ()
print (‘matriks B’)
print (B)
print ()
print (‘matriks C (hasil)’)
print (C)